Marporto

Resultater

HD resultat kull Marporto no 5

21. januar 2020

Kombinasjonen Bessie og Dante ga meget gode HD resultater. 12 av 13 er røntget og 10 fikk HD A, 1 fikk A/B og 1 fikk B/B. Det er fantastiske valpekjøpere som har fulgt opp vår anmoding om å røntge de håpefulle. 

HD resultater på Marporto No 3

4. september 2017

Marportos No 3 er kombinasjonene Bus Trollet`s Magic Muray og Golden Waters Tella the 3rd Sea. Resultatet ble:

Nero B/C, Torre B/C, Troll D/D, Max C/C, Bruno A/A og Neo A/A. 

Marporto`s No 1 Mila av Tella

15. februar 2016

Et nytt HD resultat er på plass. Mila fra første kull etter Tella og Porto fikk resultat B. 🙂  

En ny HD A!

8. februar 2016

Sanco fra Tellas andre kull er rønget og det ble A. Dermed er 8 av 9 fri for HD.