Marporto

NUCH Golden Water`s Tella the 3rd Sea

Tella er rolig, behersket og mild. Hun er samlende og vil ha med alle i flokken. Trives godt med matmor som leder. Hun var en svært god mor og ga sine valper den beste oppdragelse. Hun lekte, irettesatt og stelte de på en enestående måte.

Hun har hatt god helse og er mor til våre tre første kull No.1, No,2 og No,3 med tilsammen 19 valper.

7 juli 2023 måtte vi ta farvel med vår kjære Tella. Hun ble over 13 år gammel.

Mentaltestet:

11/9 2011. Gjennomfører med godkjent skudd.

Den skal tidlig kr�kes som god apport�r skal bli!